TVRZ - VOLFARTICE

Zaměření historické tvrze pro dodatečné zkolaudování stavby a případné stavební úpravy.