ROZSAH PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

 

 • VYPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ

 • VYPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 • ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCH OBJEKTŮ, MOŽNO I GEODETICKY

 • VYPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ ADAPTACE, PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY, STAVEBNÍ ÚPRAVY APOD.

 • VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • VYPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍCH PROJEKTŮ STAVEB

 • ZAJIŠTĚNÍ PROFESÍ - STATIKA, ELEKTROINSTALACE, TZB, VYTÁPĚNÍ, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ APOD.

 • ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH PRŮZKUMŮ

 • ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • TECHNICKÝ DOZOR STAVBY

 

 

OBSAH JEDNOTLIVÝCH PROJEKČNÍCH FÁZÍ

 

 • PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

PROHLÍDKA BUDOUCÍHO STAVENIŠTĚ

SPECIFIKACE POTŘEBNÝCH PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A PROJEKTOVÝCH PRACÍ

SESTAVENÍ STAVEBNÍHO PROGRAMU DLE POŽADAVKŮ KLIENTA

ODHAD REALIZAČNÍ CENY STAVBY

 

 • STUDIE STAVBY

   

DEFINUJE PROSTOROVÉ, BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY

OBSAHUJE SITUACI - OSAZENÍ DOMU NA POZEMKU A V TERÉNU, PŮDORYSY PODLAŽÍ, SCHEMATICKÝ ŘEZ, POHLEDY, VIZUALIZACE

 

 • DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

   

TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ČÁST PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

PROVEDENÍ POTŘEBNÝCH PRŮZKUMŮ NA STAVENIŠTI

ZADÁNÍ A KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH POTŘEBNÝCH PROFESÍ

 

 • VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

   

OBSTARÁNÍ DOKLADŮ A VYJÁDŘENÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZASTUPOVÁNÍ STAVEBNÍKA VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

ZAJIŠTĚNÍ PRAVOMOCNÉHO STAVEBNÍHO POVOLENÍ

 
 • PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

   

PROPRACOVÁNÍ DO ÚROVNĚ REALIZAČNÍ - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

ZPRACOVÁNÍ POTŘEBNÝCH STAVEBNÍCH DETAILŮ

SPECIFIKACE A VÝPISY MATERIÁLŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ - STATIKA, ELEKTROINSTALACE, TZB, VYTÁPĚNÍ

 

 • AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

   

SPOLUPRÁCE S KLIENTEM PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

SPOLUÚČAST PROJEKTANTA PŘI NÁVRHU DETAILŮ A ZMĚN PŘI REALIZACI STAVBY